Wspólnie dbając o nasze środowisko prosimy naszych gości o zachowywanie porządku w miejscu swojego pobytu, na terenie całego ośrodka oraz o właściwą segregację odpadów:

  • Śmieci należy wyrzucać w oznakowanych punktach zbiorczych z zachowaniem wytycznych dotyczących segregacji odpadów
  • Ze względu na recykling odpadów frakcja żółta została podzielona na metale – pojemniki czerwone i pozostałe tworzywa sztuczne – pojemniki żółte lub czarne
  • Zabrania się wyrzucania śmieci wielkogabarytowych, elektrośmieci oraz odpadów niebezpiecznych. Te kategorie odpadów prosimy utylizować we własnym zakresie.
  • Prosimy o zostawianie bioodpadów (np. skoszona trawa, zgrabione liście) oraz papierowych posegregowanych i zabezpieczonych przed wiatrem przy oznakowanych  punktach zbiorczych – nie wrzucamy ich do jakichkolwiek pojemników
  • Nie wiesz co zrobić z danym odpadem? – zadzwoń do recepcji na numer 784 844 786. Tu możesz uzyskać informacje, ulotki dotyczącej prawidłowej gospodarki odpadami oraz harmonogram wywozu

 

śmietniki na terenie ośrodka

Tu wyrzucisz posegregowane śmieci