Najnowsze informacje dotyczące koronawirusa (COVID-19)

Najnowsze informacje dotyczące koronawirusa (COVID-19)

Nasza troska o zdrowie i bezpieczeństwo

W reakcji na rozwój pandemii COVID-19 nieustannie stosujemy się do najnowszych porad i zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Aktualne informacje i dalsze szczegóły można znaleźć na stronach WHO oraz Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Nieprzerwanie monitorujemy zmiany w zaleceniach i wytycznych lokalnych władz oraz służb sanitarnych w Polsce, w trosce o jak najwyższy poziom usług oraz bezpieczeństwo gości i personelu.

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące gości na terenie naszego obiektu

OGÓLNE:

 1. Zakwaterowani w obiekcie mogą być tylko goście, którzy w ciągu ostatnich 14 dni nie byli za granicą i nie mieli kontaktu z osobami zza granicy.
 2. Gośćmi ośrodka mogą być tylko osoby nie wykazujące objawów zarażenia koronawirusem tzn. kaszel, katar, wysoka temperatura, duszności. W recepcji do dyspozycji jest bezdotykowy termometr do pomiaru temperatury ciała.
 3. Na bieżąco kontrolujemy maksymalną dopuszczalną ilość gości w oparciu o bieżące wytyczne.
 4. Bezwzględny zakaz przebywania w obiekcie osób tam nie zakwaterowanych. Wyjątkiem są osoby odbierające dania na wynos oraz korzystający z usług wypożyczalni sprzętu.
 5. Do recepcji należy wchodzić pojedynczo. Jednocześnie może przebywać w pomieszczeniu recepcji jeden klient. Prosimy o ograniczenie do minimum czasu przebywania w i przy budynku recepcji.
 6. W recepcji, restauracji, pomieszczeniach sanitarnohigienicznych oraz przy okienku do odbioru posiłków znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla gości a także wywieszone są instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk.
 7. Możliwość zakupu maseczek jednorazowych pakowanych pojedynczo w recepcji.
 8. W recepcji oraz restauracji zachęcamy do płatności bezgotówkowych.
 9. Na terenie obiektu obowiązują zasady funkcjonowania w przestrzeni publicznej, tj. poruszamy się z zasłoniętymi ustami i nosem, zachowując bezpieczne odległości w kontaktach z innymi gośćmi oraz obsługą obiektu. Prosimy także o mycie i dezynfekcję rąk w miejscach do tego wyznaczonych.
 10. Wyłączone zostają z użytkowania pomieszczenia takie jak: wspólne sale telewizyjne, kąciki/place zabaw dla dzieci, dyskoteki oraz inne, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi, do czasu wejścia w kolejną fazę odmrażania. Umożliwienie korzystania z w/w przestrzeni w sytuacji wynajęcia na wyłączność przez gości hotelu wspólnie zakwaterowanych.
 11. Zapewniamy dezynfekowanie po każdym gościu blatu recepcyjnego, klamek, poręczy, uchwytów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.
 12. Sprzątanie domków/pokoi w trakcie pobytu odbywa się tylko i wyłącznie na życzenie klienta.
 13. Po każdym kliencie nastąpi rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcja wszystkich powierzchni dotykowych (np. poręczy, klamek, włączników, blatów), sprzętu i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia.
 14. Sprzęty (np. sprzęty kuchenne, sprzęt wodny) udostępnione gościom dezynfekowane są po każdym użyciu.
 15. Pościel i ręczniki prane są w temperaturze 60 st. C.
 16. W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19 obiekt ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu obiektu.
 17. W recepcji i na wywieszkach informacyjnych jest dostęp do potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. Personel recepcji udzieli informacji o procedurach w przypadku stwierdzenia u gościa wyraźnych oznak choroby.

GASTRONOMIA:

 1. Kawiarnia oraz restauracja funkcjonują z konsumpcją na miejscu z zachowaniem obowiązujących wytycznych, możliwy także zakup dań na wynos.
 2. Obsługa jest przeszkolona w zakresie bezpiecznego i higienicznego przygotowywania oraz serwowania posiłków.
 3. Pracownicy stosują rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekcyjne do rąk oraz maseczki ochronne.
 4. Zapewniamy dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla gości w przy punkcie składania zamówień oraz w toaletach.
 5. Zapewniamy dezynfekowanie po każdym gościu blatu restauracyjnego, stolików, tac, oraz innych, często dotykanych powierzchni.
 6. W toaletach restauracji może przebywać jednocześnie jedna osoba. Osoby czekające proszone są o zachowanie bezpiecznych odstępów.
 7. Maksymalna ilość klientów restauracji to 50 osób (1 osoba na 4 m2 powierzchni wewnątrz lokalu).
 8. Wewnątrz i na zewnątrz restauracji ustawienie stolików zapewnia zachowanie odpowiednich odległości między klientami. Oznaczenia na podłodze sugerują zachowanie odpowiednich odległości dla osób stojących w kolejce.
 9. Stolik przygotowany dla gości jest oznaczony etykietą „zdezynfekowane”.
 10. Dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, sól, ketchup, serwetki) wydawanie są bezpośrednio do zamówienia przez obsługę.
 11. Zapewniamy wietrzenie sali min. 1 raz dziennie.
 12.  

Wszystkim naszym gościom życzymy bezpiecznego i udanego wypoczynku!